Главинни лагери и комплекти

Качество без конкуренция


Кутията на SKF е Вашата гаранция, че разполагате с компоненти от най-високо качество – включително уплътненията, гайките, пръстените и шплентовете. Те всички отговарят на строгите стандарти за качество на комплектовките, наложени от водещите производители на транспортни средства по целия свят.