Главинни лагери и комплекти

Качество на комплектоващите елементи


Като водещ доставчик на лагери за автомобилни главини за световната автомобилна индустрия, Ви гарантираме, че всички компоненти в нашите комплекти отговарят на същите високи стандарти за качество. Нискокачествените гайки за главини могат да причинят изпадане на колелото по време на движение. Некачествените уплътнения могат чувствително да съкратят дълготрайността на лагерите за главини. SKF никога не прави компромис с качеството на компонентите.