Контакти

Гр. ПЛОВДИВ Офис:

ул. Брезовско шосе 147
Тел.: +359/32/641971
Факс: +359/32/641973
e-mail:office@technotrade-bg.com

Вижте Технотрейд Пловдив Офис на по-голяма карта

Гр. СОФИЯ Офис/Магазин:

ул. Ботевградско шосе бл. 2А
Тел./факс: +359/2/9454771
e-mail: auto@technotrade-bg.com

Вижте Технотрейд София Магазин на по-голяма карта

Гр. СТАРА ЗАГОРА Офис/Магазин:

ул. Страцин 7
Тел./факс: +359/42/237826
e-mail: mag.stzag@technotrade-bg.com
+359885256612

Вижте Технотрейд Стара Загора Магазин на по-голяма карта

Технотрейд е сертифициран по ISO 9001

На 24 Февруари 2005г. дружеството се сертифицира по ISO 9001. За клиентите на Технотрейд стандартизацията по ISO 9001 означава по-ефективен работен и административен процес, съобразен със стандартите за качество от приемането на поръчката от клиента до гаранционния и извънгаранционен сервиз.

Какво е ISO 9001?:
ISO 9001: "Системи за управление на качеството. Изисквания"
ISO 9001 е международен стандарт, поставящ изискванията към системите за управление, като дадена организация трябва да демонстрира способността си да предоставя непрекъснато продукт/услуга, който да отговаря на клиентските и приложимите нормативни изисквания и да се стреми непрекъснато да повишава удовлетворението на клиента.

Форма за обратна връзка

Изпрати