Лагери и аксесоари

SKF е световен лидер в производството на висококачествени лагери. Освен това, SKF предлага на пазара и много други видове продукти, използвани за широка гама от индустриални приложения. Представяме Ви каталожна информация за основните групи продукти на SKF. Oсвен традиционните продукти, ще откриете и такива, които успешно интегрират в себе си новите технологии за постигане на по-добри работни показатели и ефективност в съвременните и все по-специализирани приложения. Линкът към Интерактивния Инженерен Каталог на SKF съдържа подробна информация за лагери, лагерни възли, лагерни тела и уплътнения: Интерактивен Инженерен Каталог

 

SKF енергиийно ефективни лагери

SKF енергиийно ефективни лагери

В съпричастност към световната политика за енергийна ефективност, SKF създаде нова гама лагери, непознати досега на световния пазар – Енергийно ефективни лагери (Е2)...

повече»
Сачмени лагери с дълбок канал

Сачмени лагери с дълбок канал

Сачмените лагери с дълбок канал са с проста конструкция, леки при работа и обслужване. Те работят при високи обороти и могат да понасят както радиални ,така и аксиални натоварвания.

повече»
Сачмени лагери с контактен ъгъл

Сачмени лагери с контактен ъгъл

Сачмените лагери с контакатен ъгъл имат търкалящи пътечки във вътрешния пръстен, които са изместени по отношение една към друга в посока на лагерните оси. Това означава, че те са особено подходящи за понасяне на комбинирани натоварвания, т.е. едновременно действащи радиални и аксиални товари.

повече»
Самонагаждащи се сачмени лагери

Самонагаждащи се сачмени лагери

Самонагаждащите се сачмени лагери могат да се приспособяват към известна ъглова несъостност на вала по отношение на кутията, както и да понасят огъване на вала при работа.

повече»
Цилиндрично-ролкови лагери

Цилиндрично-ролкови лагери

SKF цилиндрично-ролковите лагери са последно постижение на технологията. Геометрията на контакта между ролката и търкалящия път е чувствително подобрен чрез използване на „логаритмичен профил” и оптимизирани лагерни повърхности, осигуряващи формиране на смазващ филм и точно движение на ролките.

повече»
Иглени лагери

Иглени лагери

Иглените лагери са с много малко напречно сечение и с относително висока товароносимост. Те могат да се използват както със, така и без вътрешен пръстен. Иглените лагери без вътрешен пръстен осигуряват оптимално лагерно разположение, там където валовете могат да се закалят и шлайфат.

повече»
Комбинирани иглени лагери

Комбинирани иглени лагери

Комбинираните иглени лагери са радиални иглени лагери с вграден аксиален сачмен ролков лагер. Те могат да понасят както радиални, така и аксиални натоварвания. Позволяват при необходимост да се конструират опори или лагерни възли при минимум радиално пространство. Те се използват с предимство, когато обикновените аксиални шайби са недостатъчни за аксиалните товари, а и няма нужното пространство за други типове лагери.

повече»
Сферично-ролкови лагери

Сферично-ролкови лагери

Сферично-ролковите лагери са самонагаждащи се и поради това нечувствителни към ъглова несъосност на вала по отношение на лагерната кутия или към огъването на вала в процеса на работа. Тези качества се постигат и от самонагаждащите се сачмени лагери, но сферично-ролковите притежават значително по-висока товароносимост при работа едновременно при радиални и аксиални товари.

повече»
CARB™ Тороиделен ролков лагер

CARB™ Тороиделен ролков лагер

Тороидалният ролков лагер CARB е съсвършено нов тип радиален ролков лагер. Този компактен самонагаждащ се ролков лагер е разработен от SKF и пуснат в производство през 1995 г. Той може да поеме 10 пъти по-голяма ъглова несъосност от тази на цилиндрично-ролковите, конусно-ролковите или иглените лагери; 100 пъти по-голямо аксиално изместване от това на сферично-ролковите лагери и до 30% по-високо натоварване от най-здравите лагери, конструирани досега.

повече»