Уреди за диагностика

SKF Microlog® Series Data Collector/FFT Analyzers


SKF Microlog® Series Data Collector/FFT Analyzers

 

SKF Microlog преносим уред за събиране на данни/ FFT анализатор позволява на потребителя да внедри и използва разширена програма за периодично наблюдение по действителното състояние. Като диагностично средство, уредите от серията Microlog са най-добрите в своя клас.
 

SKF Microlog® MX - Гъвкава платформа

  

SKF Microlog MX е лесен за употреба, с интуитивен потребителски интерфейс. Гъвкавостта позволява да се избере точната комбинация характеристики, от които имате нужда и дава възможност за надстройване с всички функции. Тези характеристики правят MX идеален избор за диагностика на машини, тестване на качеството на производствени линии или като средство за обслужване на място.
 

Ключовите характеристики на устройството включват: процесор 400 MHz Xscale; голям цветен дисплей; лесни за работа функционални клавиши и способност за високоскоростно събиране на данни. Операционната система Windows CE осигурява директен достъп до Вашия персонален компютър за безпрепятствено прехвърляне на данни.

MX е проектиран за лесна работа, с екранни инструкции, стъпка по стъпка - за всеки тест. Цветното кодиране се използва за подчертаване статуса на даден тест, с аларма при невалидни измервания и осигурява проверка на моментното състояние на машината. Тази комбинация от характеристики осигурява събирането на валидни данни без нужда от експертиза на вибрациите.

MX позволява да се гради функционалност чрез добавяне на нови модули за повишаване възможностите за анализ:

 • Модул за проверка на съответствието
 • Модул за FFT анализ
 • Тест за определяне на собствени честоти - към модул за FFT анализ
 • Модул за балансиране
 • Модул за записване и съхранение на данните
 • Модул за анализ и отчет на данните.
SKF Microlog, GX серия е ново поколение колектор на данни, разполагащ с голям цветен екран и много мощни модулни платформи. В допълнение към функциите за работа с и без маршрут, модулният дизайн позволява на потребителите да избират GX-M модел с два канала и модул за баланс и по-нататък да преминат към GX-S модел с добавяне на тест за собствени честоти и рекордер на времеви сигнал. Това позволява на операторите и диагностиците да избират най-добрата комбинация от характеристики, съгласно нуждите за мониторинг на оборудването, както и дава възможност за надстройване без закупуване на друг уред. GX серията позволява лесен мониторинг на ротационното оборудване във всички индустрии. Диагностиката на състоянието на лагерите се извършва чрез патентована технология – SKF обвивка на сигнала на ускорението (gE). Заедно със софтуера SKF Machine Suite, GX представлява завършена преносима система за вибродиагностика.

Ето и част от характеристиките на GX серията:
 

 • Цветен, адаптивен към светлината течнокристален дисплей, позволяващ видимост във всякаква среда;
 • Устойчив дизайн – издържа многократно падане от 2 метра;
 • Изключителен капацитет за съхранение на данни с 30 МВ вградена флаш-памет, SD слотове и USB комуникация;
 • Пригоден за работа с лява или дясна ръка;
 • Приложение за мулти-равнинно балансиране.

  

 

SKF Microlog български 2 Mb (pdf) свали