Технотрейд Новини

SKF представя нов индикатор за състоянието на машините!

10.04.2013 г.

Новият индикатор на SKF за състоянието на машините измерва 3 параметъра:

1. Виброскорост - за следене на общото вибрационно състояние на машината.

2. Енвелопинг - за ранно откриване на проблеми в лагерите.

3. Температура

Индикаторът има два режима за задаване на алармени нива - фиксирани алармени нива или аларма при процентно увеличение спрямо базово ниво.

За повече информация се свържете с нас.