Лагери и аксесоари

Специализирани лагери

Специализирани лагери
Тези лагери имат стандартизирани размери, но включват специални функции за специфични приложения. Използвани правилно, тези лагери правят скъпите изработени по поръчка лагери ненужни. Те също могат значително да намалят сроковете за доставка, тъй като обикновено са налични на склад. Тази група от SKF лагери включва:

Хибридни сачмени лагери с дълбок канал, керамични сачми и пръстени от лагерна стомана - Тези лагери са предназначени да работят при екстремни условия, високи обороти и температури. Непретенциозни са към мазане и поддръжка.Те са устойчиви на преминаване на електрически ток и са идеални за електродвигатели и електрически задвижвани инструменти.


INSOCOAT® лагери - Тези лагери имат изолационно покритие от алуминиев оксид върху външните повърхности на вътрешния или външния пръстен. Те могат да бъдат използвани в сложни електрически приложения без никакви допълнителни изисквания за проектиране. INSOCOAT® лагерите могат да бъдат икономически по-изгоден заместител на конвенционалните лагери в съществуващи приложения.


Лагери и лагерни комплекти за високи температури - Температурният диапазон при работа обхваща -150 до 350 ° C, което прави тези продукти много подходящи за пещи, фурни и хладилни помещения. Високотемпературните лагери с марка SKF имат увеличен експлоатационен период без необходимост от поддръжка и висока надеждност.NoWear® лагери /износоустойчиви/- Повърхността на тези лагери е обработена за да издържат на изключително тежки условия на работа, като нулеви или много леки натоварвания и минимално смазване. Търкалящите елементи са покрити с тънък и твърд въглероден слой. При контакта метал-метал, налягането и високата температура превръщат въглерода в графит, поемащ ролята на смазка за предпазване от повърхностно износване.Лагери и лагерни възли с Solid Oil /твърдо масло/ - За приложения, където конвенционалното смазване с грес или масло не е адекватно или приложимо.Полимерни сачмени лагери - Тези лагери са устойчиви на корозия и химикали. Те са олекотени и осигуряват безшумна работа, благодарение на ниският коефициент на триене. Полимерните сачмени лагери не се нуждаят от смазване. Подходящи са за високи температури (в някои случаи до 250 градуса).SKF DryLube лагери - Тези лагери са пълни със суха смазка, на базата на графит или молибденов дисулфид и свързващо вещество смола. Сухата смазка може да предпази търкалящите елементи и работната повърхност от щети, причинени от твърди замърсители.

За компонентите от машинното оборудване, работещи в условията на високи температури и ниски обороти, осигуряването на надеждно смазване може да се окаже сериозен проблем. SKF предлага като решение специално разработените лагери серия DryLube със суха смазка, която се прилага при много високи температури, например в области като металообработване, материали за строителството и хранително-вкусовата промишленост. SKF DryLube лагерите работят в температурен интервал (-60) - 350° C, като графитното смазване продължава да е ефективно и при температури до 500° C.
При температури от 200-350° C обичайните греси и масло бързо губят свойствата си, което води до преждевременно износване на лагерите. Свойствата на сухата смазка не се влошават при високи температури, смазката се използва при високи натоварвания, има превъзходна термична стабилност и може да работи практически без поддръжка. И още, използването на суха смазка позволява да се повиши надеждността на лагерите, да се намалят общите разходи и да се намали обема на техническо обслужване, дори при температури достигащи до 350° C.
В лагерите SKF DryLube в качество на суха смазка се използва графит и молибденов дисулфид. Тези материали имат свойството при натоварване да образуват особена слоеста структура, когато смазочния материал влиза в съприкосновение с контактната повърхност на лагера, като отделните паралелни слоеве имат възможност да приплъзват относително един на друг.

Слоеста структура SKF DryLube - лагери
Слабото сцепление между слоевете осугурява ниско усилие на придвижване в направление на плъзгането при високи сили на натиск в направление перпендикулярно на посоката на плъзгане. Освен това твърдите смазочни материали, имащи високи допустими усилия на натиск, са способни да издържат на високи натоварвания без да възникне контакт метал – метал. Графитът може да проявява свойствата на смазващ материал дори при температури превишаващи 500° C.
Предимства на сухото смазване:
 Позволява безпроблемна експлоатация при екстремално високи температури.
 Намалена поддръжка: практически без поддръжка, няма нужда от смазване и почистване.
 Висока надеждност на системата: удължен живот на лагера и по-малко непланирани престои.
 Осигурява нисък пусков момент при всякаква температура и нисък момент на триене в работен режим.
 Характеристиките не се влияят от оборотите, т.е. няма изискване за допустими минимални обороти.
 Намаляване въздействието върху околната среда - сухата смазка елиминира риска от изтичане и съответно намаляне на смазочен материал.
 Практически без проблеми с безопастността по техническо обслужване, тъй като сухата смазка е заложена в лагерите за целия им експлоатационен период.

 Намаление на оперативните разходи: по-малко поддръжка, без необходимост от използване на смазващо вещество, както и намаляване на енергийните разходи.
 

 

Типични области на приложение:
 Металургична промишленост.


/хладилник за охлаждане на листов прокат/ /прокатен стан/

 Хранително – вкусовата промишленост - пещи с непрекъснато действие, машини за производство на вафли, оборудване за стерилизация в пивоварни фабрики...


/Носещи и задвижващи ролки за вафлени пещи/
 Производство на строителни материали – лагерни възли за колелата на транспортни вагонетки.


 Общопромишлено приложение – в термични камери.

/термични пещи/
 Хартиена промишленост.
 Нефтопреработвателна промишленост.

 Линии за прахово боядисване на автомобили.
 

 

В заключение можем да подчертаем, че лагерите със сухо смазване SKF DryLube при работа в сухо състояние и при относително ниски обороти могат да работят в продължение на много години даже при температура 350° C.
Използването на лагери със сухо смазване позволява в значителна степен да се упрости конструкцията на оборудването, изключвайки необходимостта от предвиждане на охладителна система, замяната или допълване със смазочен материал, като по този начин се намалят общите изисквания към техническата поддръжка на лагерните възли, което респективно води до намаляване в значителна степен на разходите за техническо обслужване и ремонт.

За повече информация се свържете с нас или посетете продуктовия каталог на SKF.