Контакти

Технотрейд е сертифициран по ISO 9001

На 24 Февруари 2005г. дружеството се сертифицира по ISO 9001. За клиентите на Технотрейд стандартизацията по ISO 9001 означава по-ефективен работен и административен процес, съобразен със стандартите за качество от приемането на поръчката от клиента до гаранционния и извънгаранционен сервиз.

Какво е ISO 9001?:
ISO 9001: "Системи за управление на качеството. Изисквания"
ISO 9001 е международен стандарт, поставящ изискванията към системите за управление, като дадена организация трябва да демонстрира способността си да предоставя непрекъснато продукт/услуга, който да отговаря на клиентските и приложимите нормативни изисквания и да се стреми непрекъснато да повишава удовлетворението на клиента.

Форма за обратна връзка

Изпрати