Уреди за диагностика

Продуктите на SKF за мониторинг на състоянието предоставят "интелигентни" решения с добавена стойност, подпомагащи потребителите да използват възможно най-ефективните програми за надеждност. 

Ползвайки най-съвременни технологии за разработване на продукти, даващи възможност за все по-комплексен анализ и диагностика, ние се стремим да предоставим на клиентите на SKF нужната информация за оптимизиране и подпомагане на вземането на решения, с която да им помогнем да идентифицират и предприемат действия за отстраняването на причините за възникнали проблеми по оборудването. 
Моля, вижте кратка информация за нашите продукти:

Преносими уреди 
SKF предлага широк набор от преносима апаратура за мониторинг на състоянието:

SKF MARLIN® System
Системата на SKF за проверка на надеждността на машините (MARLIN®) е пътят за постигане на реална рентабилност от Вашето оборудване и технологичните данни. MARLIN прави анализа на работата на оборудването бърз и удобен.

SKF MicroVibe P 
Евтин, компактен, лек и с многобройни опции, SKF MicroVibe P е първият инструмент за извършване на вибрационни тестове и измервания, проектиран, за да работи в комбинация с Personal Data Assistant (PDA).

SKF Съветник за състоянието на машините

SKF CMAS 100-SL е уред, с който бързо, лесно и с голяма точност може да се провери състоянието на ротационното оборудване навсякъде в едно предприятие. Притежавайки този здрав, ергономичен и лесен за употреба инструмент ще осигурите ранно предупреждение за потенциални проблеми с машините, преди да е възникнала скъпа повреда. Той измерва сумарна стойност на вибрациите, автоматично сверява резултата с предварително програмираните препоръчителни нива съгласно ISO и когато измерените стойности надхвърлят препоръчителните нива, на екрана се появява аларма „Внимание” или „Опасност”.
Едновременно с това се измерва и „Обвивката на сигнала на ускорението” на вибрациите и се сравнява с препоръчителните нива. Чрез този параметър се откриват проблеми в лагерите, зъбните предавки и мазането. Едновременно с измерването на вибрациите се иамерва и температурата с инфрачервен датчик за откриване на нехарактерно загряване. Тази функция спестява време за измерване на всички тези параметри, а алармите „Внимание” и „Опасност” гарантират повишена сигурност на диагностиката.

SKF CMAS 100-SL е уред, който ще Ви помогне по-лесно да: 
 • оцените вибрационното състояние на Вашите машини;
 • следите състоянието на лагерите в тях;
 • елиминирате проблемите от недостатъчно или прекомерно мазане;
 • откривате по-лесно, бързо и ефективно проблемните зони във Вашето оборудване

Онлайн системи
За съоръжения с голяма значимост или критично оборудване, достъпът до които е труден или предполага рискове за безопасността на потребителя, подходящото решение е системата на SKF за онлайн наблюдение на състоянието на оборудването. Онлайн системите дават възможност на персонала по надеждността и поддръжката да се концентрират върху диагностицирането и отстраняването на проблеми, възникнали по оборудването, вместо да губят ценно време, събирайки данни от протеклото наблюдение на неговото действително състояние. 
Когато решите, че онлайн наблюдение на състоянието е най-доброто за Вас, SKF може да Ви предложи пълна гама от продукти и услуги на място, гарантирани от нашия дългогодишен опит в тази област.

Софтуер 
Софтуерната технология на SKF се базира на повече от две десетилетия опит в разработването на компютъризирани системи и програмни продукти за наблюдение на оборудването. SKF използва ефективността на водещи съвременни софтуерни технологии и възможности като модерна софтуерна архитектура, стандарти за разработка на програми и прецизни системи за управление на база данни, за да Ви предложи програмни решения, които Ви дават възможност не само да управлявате заводското оборудване, а и да оптимизирате неговата ефективност. 

Сензори 
Въпреки напредъка, постигнат в апаратурата за вибрационен мониторинг и анализ, изборът на сензори и начинът на тяхното инсталиране върху машината все още са фактори от основно значение за успеха на всяка приложена мониторингова програма. Парите, които спестявате закупувайки по-некачествени сензори не са добра инвестиция, тъй като данните, които ще получите за наблюдаваната машина често не са достатъчно точни или надеждни. Лошокачествените сензори и неправилното им инсталиране могат да доведат до подвеждаща информация, а в някои случаи да станат причина за пълното пренебрегване на дадено критично състояние на въпросната машина. 
С повече от три десетилетия опит в проектирането и инсталирането на сензори за промишлени нужди, SKF е разработила и предлага най-доброто в сектора на промишлените сензори, измервателните сензори за преместване чрез вихров ток, акселерометрите и сензорите за скорост - гаранция за качествено наблюдение на Вашата техника. 

Предлагат се също така съединителни кабели, свързващи компоненти и хардуер. SKF прави съвсем лесно намирането и закупуването на точното решение, напълно съобразено с Вашите изисквания.

SKF Microlog® Series Data Collector/FFT Analyzers


SKF Microlog® Series Data Collector/FFT Analyzers

 

SKF Microlog преносим уред за събиране на данни/ FFT анализатор позволява на потребителя да внедри и използва разширена програма за периодично наблюдение по действителното състояние. Като диагностично средство, уредите от серията Microlog са най-добрите в своя клас.
 

SKF Microlog® MX - Гъвкава платформа

  

SKF Microlog MX е лесен за употреба, с интуитивен потребителски интерфейс. Гъвкавостта позволява да се избере точната комбинация характеристики, от които имате нужда и дава възможност за надстройване с всички функции. Тези характеристики правят MX идеален избор за диагностика на машини, тестване на качеството на производствени линии или като средство за обслужване на място.
 

Ключовите характеристики на устройството включват: процесор 400 MHz Xscale; голям цветен дисплей; лесни за работа функционални клавиши и способност за високоскоростно събиране на данни. Операционната система Windows CE осигурява директен достъп до Вашия персонален компютър за безпрепятствено прехвърляне на данни.

MX е проектиран за лесна работа, с екранни инструкции, стъпка по стъпка - за всеки тест. Цветното кодиране се използва за подчертаване статуса на даден тест, с аларма при невалидни измервания и осигурява проверка на моментното състояние на машината. Тази комбинация от характеристики осигурява събирането на валидни данни без нужда от експертиза на вибрациите.

MX позволява да се гради функционалност чрез добавяне на нови модули за повишаване възможностите за анализ:

 • Модул за проверка на съответствието
 • Модул за FFT анализ
 • Тест за определяне на собствени честоти - към модул за FFT анализ
 • Модул за балансиране
 • Модул за записване и съхранение на данните
 • Модул за анализ и отчет на данните.
SKF Microlog, GX серия е ново поколение колектор на данни, разполагащ с голям цветен екран и много мощни модулни платформи. В допълнение към функциите за работа с и без маршрут, модулният дизайн позволява на потребителите да избират GX-M модел с два канала и модул за баланс и по-нататък да преминат към GX-S модел с добавяне на тест за собствени честоти и рекордер на времеви сигнал. Това позволява на операторите и диагностиците да избират най-добрата комбинация от характеристики, съгласно нуждите за мониторинг на оборудването, както и дава възможност за надстройване без закупуване на друг уред. GX серията позволява лесен мониторинг на ротационното оборудване във всички индустрии. Диагностиката на състоянието на лагерите се извършва чрез патентована технология – SKF обвивка на сигнала на ускорението (gE). Заедно със софтуера SKF Machine Suite, GX представлява завършена преносима система за вибродиагностика.

Ето и част от характеристиките на GX серията:
 

 • Цветен, адаптивен към светлината течнокристален дисплей, позволяващ видимост във всякаква среда;
 • Устойчив дизайн – издържа многократно падане от 2 метра;
 • Изключителен капацитет за съхранение на данни с 30 МВ вградена флаш-памет, SD слотове и USB комуникация;
 • Пригоден за работа с лява или дясна ръка;
 • Приложение за мулти-равнинно балансиране.

  

 

SKF Microlog български 2 Mb (pdf) свали


За повече информация се свържете с нас или вижте тук