Уреди за центроване

SKF Уреди за проверка и центроване на ремъчни шайби


SKF предлага три различни типа уреди за проверка на ремъчните шайби, осигуряващи точна проверка за несъосност практически във всички области на приложение. Уредите са изключително удобни и лесни за ползване. Работата с тях не изисква някаква специална подготовка. Положението на лазерния лъч дава представа за типа на несъосност, позволявайки лесно и точно центроване.

 

Ръководство за бърз избор
 SKF Означение
Точност и простота при проверка на шайби за клиновидни ремъци
••
Възможност за използване при други видове шайби и зъбни колела
••
••
Изисква допълнителен страничен адаптер TMEB A2
Максимална отдалеченост на измервателните модули
3 м (10 фута)
6 м (20 фута)
6 м (20 фута)
Възможност да се използва на слънчева светлина
не
••
не
Използване при алуминиеви шайби и зъбни колела
За закрепване на страничната повърхност ползвайте скоба
За закрепване на страничната повърхност ползвайте скоба
Не се препоръчва
Области на приложение
TKBA 10 или 20 са универсални уредиза проверка на шайби и зъбни колела
Уредът TKBA 40 е подходящ за проверка на шайби за клиновидни ремъци

Използването на лазерно оборудване осигурява много по-бързо и точно регулиране. Уредите за проверка на ремъчни шайби са подходящи за изравняване на челата или каналите им.
Точното центроване на ремъчната шайба позволява:
• Удължаване експлоатационния ресурс на лагера
• Увеличаване на ефективността, производителността и живота на ремъчното задвижване
• Значително намаляне износването на ремъците и ремъчните шайби
• Намаляне триенето и енергопотреблението
• Намаляне нивата на шум и вибрации
• Намаляне на разходите за замяна на компоненти и поддръжка, свързани с неплановите престои на оборудването 

SKF уредите TKBA 10 и TKBA 20 позволяват да се центроват ремъчни шайби или зъбни колела по страничните им повърхности. Устройството се закрепва с помощта на вграден силен магнит към вътрешната или външна повърхност на шайбите и зъбните колела. Излъчвателя проектира лазерната линия към рефлектора, поставен на противоположната шайба. Нулевата линия на рефлектора показва допуска и вертикалната ъглова несъосност. Изобразената на излъчвателя отразена лазерна линия показва хоризонталната ъглова несъосност от всеки тип.
В TKBA 20 се използва много-добре различим зелен лазер, осигуряващ видимост при отдалеченост между излъчвателя и рефлектора до 6 метра. Това позволява използване на уреда дори на слънчева светлина.

 TKBA 40 представлява изключително точен инструмент за проверка съосието на ремъчни шайби за клиновидни ремъци. При него проверката се осъществява по клиновидните канали на шайбите. За закрепване се използват комплект V-образни накрайници и мощен магнит. Специалната триизмерна мишена на приемника осигурява бързо и лесно определяне вида на несъосие – вертикално, хоризонтално, паралелно или комбинирано.SKF уреди за лазерно центроване на валове


центроване
TKSA 41 е усъвършенствано решение за лазерно центроване и постигане на точно съосие на валовете.

Факт е, че несъосността на валовете е причина за почти 50% от всички откази на ротационното оборудване.   


Най-съществените последствия от несъосност на валовете са:
• увеличаване на триенето, а следователно и на енергопотреблението;
• преждевременни повреди на лагери и уплътнения;
• преждевременни повреди на валове и съединители;
• прекомерна загуба на смазочен материал;
• повреда на съединителни елементи и закрепващи болтове;
• повишени нива на вибрации и шум

Най-новият уред за лазерно центроване на SKF - TKSA 41 осигурява висока надеждност, изключителна точност и не изисква специални умения и квалификация на операторите.


Устройството съчетава ефективността на предшественика си TKSA 40 и лекотата на използване на Wi-Fi уреда TKSA 60.
TKSA 41 е оборудвано с два безжични измервателни датчика, големи сензори и мощни лазери, позволявайки точно измерване дори и при най-тежките експлоатационни условия.

Датчиците могат да бъдат свързани към дисплея с безжична връзка или с кабел, което позволява ефективно използване на TKSA 41 в най-различни условия.
Уредът разполага с голям екран със сензорен дисплей (може да се работи удобно с ръкавици).
Устройството се препоръчва за оперативния персонал по поддръжка на оборудването, като може да реши проблемите относно правилното разположение на машините.

Основни характеристики на TKSA 41:


• Безжична връзка с измервателните модули - позволява измерванията да се извършват удобно и безопасно
• Сензорен екран (touch screen)
• Центроване на хоризонтални и вертикални машини
• Модул за проверка и измерване на така наречените „меки пети“
• До 4 метра допустимо разстояние между датчиците
• Модифицирана иновационна програма - позволява измерването да започне от произволно положение
• Възможност за центроване в ограничено пространство (измерване в 3 произволни точки) - минималният сумарен ъгъл на преместване на датчиците на TKSA 41 e само 90 °
• Модулите за измерване са с вградени инклинометри (сензори за измерване на наклон), като по този начин се избягват грешки от неправилно позициониране
• Автоматичен режим на измерване (hands-free ) - измерването се осъществява автоматично, когато датчиците са в правилно положение
• Автоматично изготвяне на отчети, запис на отчета в PDF формат и възможност за експортиране през USB
• Възможност за онагледяване (посредством снимки и коментари) процеса на центроване, което позволява лесно и бързо да се извърши необходимата корекция
• Вградената камера и QR скенер позволяват да се създаде история (библиотека) на оборудването с лесен достъп
• Мощна акумулаторна LiPo батерия
• Гаранционен срок – 2 години + 1 година допълнително при регистрация на уреда


Ползвайки уредите за центроване на SKF, Вие можете да намалите драстично времето за престой и в пъти да увеличите експлоатационния период на машините.