Лагерни смазки

VKG 1 – Греста за автомобилната индустрия


Греста на SKF VKG 1 е грес, базирана на минерално масло със сгъстител литиев комплексен сапун.

Греста, която съдържа добавки за свръхвисоко налягане и гарантира голяма товароносимост. Тези свойства позволяват на греста да има широко приложение.

Греста на SKF VKG 1 е подходяща за следните приложения:
  • Ролкови лагери, работещи при високотемпературни натоварвния,
  • Малки леко натоварени лагери – електродвигатели,
  • Лагери, подложени периодично на ударни натоварвания,
  • Лагери, използвани в условия на влага.
VKG 1 може да се използва при работни температури в обхват -30°С до +140°С и до 220°С за кратки периоди. Тези изключиелни условия могат, например, да се експериментират в лагери за главини на превозни средства, съоръжени с дискови спирачки – по време на продължително спиране при спускане от хълмове или при натоварено движение.