Водни помпи

Водните помпи на SKF - направени за перфекционисти


По време на изпитателния цикъл водните помпи на SKF работят 1000 часа при една средна автомобилна скорост от 120 км/h! Това им позволява да надминат стандартите на автомобилните производители, с което се гарантира едно високо качество на компонентите и монтажа.

Всяка водна помпа има свое собствено обкръжение, характерно за всеки двигател. Затова Вие ще намерите необходимите принадлежности и свързващи елементи за всяко едно приложение в комплекта на водна помпа на SKF.

Сърцевината на водната помпа е същността на технологията на SKF за триене и уплътнение.

Справочният номер е маркиран на обратната страна на отливката, за да се гарантира, че сте получили точно определената водна помпа.

Роторите са конструирани така, че да се получи най-голям дебит при работа, а чрез подходящи покрития се избягва кавитацията.

За съхранение и транспорт водните помпи на SKF са добре опаковани в характерните за SKF картонени кутии.