Лагери и аксесоари

Y-лагери и Y- лагерни комплекти

Y-лагери и Y- лагерни комплекти
Y-лагерите основно са сачмени лагери с дълбок канал, уплътнени от двете страни и напълнени с грес. Външният пръстен има изпъкнал външен диаметър и заедно с вдлъбнатото сферично легло в кутията позволява да се избегнат първоначалните гррешки при центроването. Специалният допуск на отвора, удължения вътрешен пръстен и ексцентричната застопоряваща втулка или застопорявящ винт опростяват монтажа и демонтажа към вала.

Предимствата на Y-лагерите са:
- Солидно качество на връзката;
- Ефикасни уплътнения;
- Дълъг живот на греста, с която са заредени;
- Дълъг период между две обслужвания.

Основният асортимент на SKF Y-лагерите включва две лагерни серии със застопоряващ винт и две с ексцентрични затягащи втулки. Сериите се различават в ширината на вътрешния пръстен. Лагерите със застопоряващ винт са в наличност от сериите YAR, YAJ и YAT, а лагерите с ексцентрична втулка – от сериите YET и YEL. За разлика от другите Y-лагери, тези от серията 17262(00)-2RS1 имат стандартен вътрешен пръстен със същите допуски по отвора като тези на сачмените лагери с дълбок канал. Асортимента включва лагери със закрепващи втулки, както и тези с инчови размери за първите четири серии, описани по-горе.

Y-лагерни комплекти
Y-лагерните комплекти се състоят от Y-лагер и една Y-лагерна кутия от лят чугун, пресована стомана или композитни материали. Поради сферичните повърхности на контакта между лагера и кутията комплекта може да компенсира относително големи начални грешки на съосността. Те обаче не позволяват аксиални премествания и по тази причина не са подходящи за случаи на нефиксиран лагер. Поради това следва разстоянието между лагерните местоположения да бъде малко или кутиите да се монтират на еластични метални листови стени с цел избягване на недопустимия натиск на лагерите, т.е. когато се предизвика топлинно удължаване на вала.

Повечето от Y-лагерите и Y-лагерните кутии, които SKF предлага, могат да се комбинират, което позволява да се подбере подходящ Y-лагерен комплект за което и да е приложение. Те са здрави, надеждни и могат да се използват дълго. Лесни са за монтаж, добре уплътнени и предлагат много благоприятно съотношение цена/качество.
SKF Y-TECH лагерните комплекти представляват нов клас на изпълнение, когато се отнася за комплект, готов за монтаж. Кутиите на тези комплекти за устойчиви на корозия, лагерите са без поддържане, запълнени със специална дълготрайна грес.
За ограничаване на шума при търкаляне и за затихване на вибрациите се доставят вложки от синтетична гума. Те позволяват също лагерите да притежават определена „свобода” в кутията, т.е. те компенсират топлинното удължаване на вала в известна степен.
За повече информация се свържете с нас или посетете продуктовия каталог на SKF.