Анкета за удовлетвореност

За проучване нивото на удовлетвореност на клиентите на фирма на Технотрейд


Моля, въз основа на Вашия опит с Технотрейд и естеството на Вашия бизнес, посочете доколко важни са за Вас следните показатели и нивото Ви на удовлетвореност за последната година:Критерий за оценка Степен на важност на критерия Оценка за представянето на Технотрейд Нямам мнение
Най-малка важност   Най-голяма важност Слабо представяне   Отлично представяне
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1. Служителите на Технотрейд и тяхната готовност за бързо изпълнение на Вашите желания
2.Компетентност на служителите
3. Консултиране относно Вашите технически проблеми
4.Осигуряване на необходимата каталожна информация
5. Бързина на изготвяне на оферти
6. Спазване датите на доставка
7. Подаване на информация при промяна в датата на доставка
8. Честота на посещенията при Вас на специалисти от Технотрейд
9. Бързина на реакция при спешни случаи
10. Предлагане на конкурентни цени, съизмерими с качеството на предлаганите продукти и услуги
11. Асортимента на предлагани продукти
12. Наличност на продукти на склад
13. Цялостно впечатление за Технотрейд като фирма, с която работитеАко желаете, посочете Вашите координати:

Изпрати