Технотрейд - SKF Дистрибутор
default

Какво трябва да се знае при демонтиране на лагерите

Запомнете: никога не отстранявайте неповреден лагер, освен ако не е абсолютно необходимо.
При демонтирането на лагерите се полагат същите грижи, както при монтирането. Това важи и за повредените лагери, които подлежат на проверка с цел установяване на причините за повреда. Ако лагерът ще се използва отново, се препоръчва позицията му в леглото да се маркира.

Сглобка със стегнатост по вал

Валът се застопорява надлежно с цел да не бъде повреден лагера от силата, необходима за демонтирането му. Малки и средни по размер лагери могат да се отстранят чрез използване на скоба, действаща по вътрешния пръстен. Само в случаите, когато е невъзможно скобата да достигне до вътрешния пръстен, се допуска лагерът да се изтегли със сила, действаща по външния пръстен. Използването на самоцентриращи се скоби намалява риска от повреди. SKF предлага богат асортимент от демонтажни скоби със или без хидравлични усилватели. Маслено-нагнетателният метод на SKF е най-лесният за демонтаж на големи лагери с конусен отвор. За целта обаче трябва да е извършена известна предварителна подготовка на вала – изработване на канали и отвори.

Сглобка със стегнатост на лагерната кутия

В много от случаите е възможно изваждането на лагера от кутията с помощта на монтажни подложки и чук, приложени по външния пръстен. Монтажният комплект на SKF – TMFT 36 може да се използва също така и за изваждане на малки лагери.
Сглобка със стегнатост в кутията и на вала

В случаите, когато лагерът е неразглобяем се препоръчва да се отпресова от кутията заедно с вала. Възможно е да се изтеглят заедно лагерът и кутията от вала. Лагерният демонтажен комплект TMMD 100 на SKF може да се използва за малки и средни по размер сачмени лагери с дълбок канал.


Лагери на закрепващи втулки

Операцията започва винаги с маркиране на местоположението на втулката на вала. Застопоряващият палец на гайката се изправя и гайката се отвива на няколко оборота. Поставя се подходяща подпорка по вътрешния пръстен и широкия диаметър на втулката. Разхлабва се, удрайки с чук по периферията. Накрая гайката се отвива напълно, с което втулката се отстранява от вала. Ако лагерите са монтирани с втулките срещу опора, демонтирането е много по-лесно, особено със SKF хидравлична гайка.