Технотрейд - SKF Дистрибутор
default

Лагери и аксесоари

SKF е световен лидер в производството на висококачествени лагери. Освен това, SKF предлага на пазара и много други видове продукти, използвани за широка гама от индустриални приложения. Представяме Ви каталожна информация за основните групи продукти на SKF. Oсвен традиционните продукти, ще откриете и такива, които успешно интегрират в себе си новите технологии за постигане на по-добри работни показатели и ефективност в съвременните и все по-специализирани приложения. Линкът към Интерактивния Инженерен Каталог на SKF съдържа подробна информация за лагери, лагерни възли, лагерни тела и уплътнения: Интерактивен Инженерен Каталог
 


SKF енергиийно ефективни лагери
SKF енергиийно ефективни лагери
В съпричастност към световната политика за енергийна ефективност, SKF създаде нова гама лагери, непознати досега на световния пазар – Енергийно ефективни лагери (Е2)...
Повече
Сачмени лагери с дълбок канал
Сачмени лагери с дълбок канал
Сачмените лагери с дълбок канал са с проста конструкция, леки при работа и обслужване. Те работят при високи обороти и могат да понасят както радиални ,така и аксиални натоварвания.
Повече
Сачмени лагери с контактен ъгъл
Сачмени лагери с контактен ъгъл
Сачмените лагери с контакатен ъгъл имат търкалящи пътечки във вътрешния пръстен, които са изместени по отношение една към друга в посока на лагерните оси. Това означава, че те са особено подходящи за понасяне на комбинирани натоварвания, т.е. едновременно действащи радиални и аксиални товари.
Повече
Самонагаждащи се сачмени лагери
Самонагаждащи се сачмени лагери
Самонагаждащите се сачмени лагери могат да се приспособяват към известна ъглова несъостност на вала по отношение на кутията, както и да понасят огъване на вала при работа.
Повече
Цилиндрично-ролкови лагери
Цилиндрично-ролкови лагери
SKF цилиндрично-ролковите лагери са последно постижение на технологията. Геометрията на контакта между ролката и търкалящия път е чувствително подобрен чрез използване на „логаритмичен профил” и оптимизирани лагерни повърхности, осигуряващи формиране на смазващ филм и точно движение на ролките.
Повече
Иглени лагери
Иглени лагери
Иглените лагери са с много малко напречно сечение и с относително висока товароносимост. Те могат да се използват както със, така и без вътрешен пръстен. Иглените лагери без вътрешен пръстен осигуряват оптимално лагерно разположение, там където валовете могат да се закалят и шлайфат.
Повече
Комбинирани иглени лагери
Комбинирани иглени лагери
Комбинираните иглени лагери са радиални иглени лагери с вграден аксиален сачмен ролков лагер. Те могат да понасят както радиални, така и аксиални натоварвания. Позволяват при необходимост да се конструират опори или лагерни възли при минимум радиално пространство. Те се използват с предимство, когато обикновените аксиални шайби са недостатъчни за аксиалните товари, а и няма нужното пространство за други типове лагери.
Повече
Сферично-ролкови лагери
Сферично-ролкови лагери
Сферично-ролковите лагери са самонагаждащи се и поради това нечувствителни към ъглова несъосност на вала по отношение на лагерната кутия или към огъването на вала в процеса на работа. Тези качества се постигат и от самонагаждащите се сачмени лагери, но сферично-ролковите притежават значително по-висока товароносимост при работа едновременно при радиални и аксиални товари.
Повече
CARB™ Тороиделен ролков лагер
CARB™ Тороиделен ролков лагер
Тороидалният ролков лагер CARB е съсвършено нов тип радиален ролков лагер. Този компактен самонагаждащ се ролков лагер е разработен от SKF и пуснат в производство през 1995 г. Той може да поеме 10 пъти по-голяма ъглова несъосност от тази на цилиндрично-ролковите, конусно-ролковите или иглените лагери; 100 пъти по-голямо аксиално изместване от това на сферично-ролковите лагери и до 30% по-високо натоварване от най-здравите лагери, конструирани досега.
Повече
Аксиални сачмени лагери
Аксиални сачмени лагери
Аксиалните сачмени лагери са в състояние да понесат само аксиални товари, но могат да работят при относително високи обороти. Те са разглобяеми и поради тази причина монтажът им е много лесен. Различните лагерни компоненти (шайба на вала, шайба на кутията, сачми и сепаратор в комплект) могат да се монтират отделно. Предимствата им произтичат от тяхната висока точност на търкаляне и високата им товароносимост.
Повече
Цилиндрично-ролкови аксиални лагери
Цилиндрично-ролкови аксиални лагери
Цилиндрично-ролковите аксиални лагери имат опростена конструкция. Те се състоят от две плоски лагерни шайби и сепаратор с цилиндрични ролки между тях. Тези лагери могат да понасят аксиални товари, действащи в една посока. Осигуряват компактен лагерен възел, който не е чувствителен на ударни натоварвания и може да поняся много големи товари. 
Повече
Иглени аксиални лагери
Иглени аксиални лагери
Иглените аксиални лагери осигуряват корави лагерни възли, които не са чувствителни на удари и могат да понасят тежки аксиални натоварвания. С тези лагери могат да се постигнат лагерни възли, изискващи по-малки пространства от аксиалните шайби, ако компонентите на машината могат да се използват като търкалящи пътечки с игли и аксиален сепаратор.
Повече
Сферично-ролкови аксиални лагери
Сферично-ролкови аксиални лагери
Сферично-ролковите аксиални лагери имат търкалящи пътеки (канали), разположени под ъгъл спрямо лагерните оси. За разлика от другите аксиални лагери те могат да поемат допълнително радиални натоварвания към аксиалните. Те не са чувствителни към огъване на вала или към грешки на съосността между вала и кутията.
Повече
Прецизни лагери SKF - SNFA
Прецизни лагери SKF - SNFA
Прецизни сачмени лагери с контактен ъгъл
Прецизните едноредни сачмени лагери с контактен ъгъл се използват главно в металорежещите машини, т.е. съоръжения, при които се изисква висока или много висока точност на търкаляне при високи обороти.
Прецизни двуредни цилиндрично-ролкови лагери
Прецизните двуредни цилиндрично-ролкови лагери са с неразглобяема конструкция с малка напречна височина.
Повече
Y-лагери и Y- лагерни комплекти
Y-лагери и Y- лагерни комплекти
Y-лагерите основно са сачмени лагери с дълбок канал, уплътнени от двете страни и напълнени с грес. Външният пръстен има изпъкнал външен диаметър и заедно с вдлъбнатото сферично легло в кутията позволява да се избегнат първоначалните гррешки при центроването.
Повече
Опорни и направляващи лагери
Опорни и направляващи лагери
Това са лагери с един водещ пръстен, обикновено закален, който е конструиран да се търкаля по една пътека. Лагерите водещи ролки се делят на опорни ролки и гърбични ролки. Опорните ролки в зависимост от конструкцията се доставят със или без вътрешен пръстен и са предназначени за монтаж на валове.
Повече
Шарнирни лагери
Шарнирни лагери
Шарнирните сферични лагери са конструирани да поемат осови движения между вала и кутията или преобладаващо колебаещи се наклонени движения при относително ниски плъзгащи се скорости. 
Повече
Лагерни кутии
Лагерни кутии
SNL летите корпусни кутии са разработени с цел за създаване на конструкция на модулен принцип. Те могат да се комбинират с различни уплътнения. Заедно с един лагер те оформят икономични заменяеми лагерни комплекти. 
Повече