Технотрейд - SKF Дистрибутор
default
Цилиндрично-ролкови лагери

Цилиндрично-ролкови лагери

SKF цилиндрично-ролковите лагери са последно постижение на технологията. Геометрията на контакта между ролката и търкалящия път е чувствително подобрен чрез използване на „логаритмичен профил” и оптимизирани лагерни повърхности, осигуряващи формиране на смазващ филм и точно движение на ролките. Благоприятната конструкция на ролковите краища/реборден контакт увеличават аксиалната товароносимост и намаляват температурата на търкаляне. Тези особености подобряват работата на SKF цилиндрично-ролковите лагери и довеждат до предимства, включително по-голяма надежност и по-малка чувствителност към несъостност.
Едноредните цилиндрично-ролкови лагери се произвеждат в няколко различни конструкции, които се различават по разположението и броя на ребордите. Сепараторът и ролките в него се направляват от ребордите на един от двата лагерни пръстена. Пръстенът с ребордите и сепараторът с ролките образуват неразглобяема част, която може да се монтира отделно от другия пръстен на лагера. Това опростява монтажа особено в случаите, когато двата пръстена имат еднаква сглобка със стегнатост.

 

Асортимент
SKF цилиндрично-ролковите лагери се предлагат в следните основни разновидности:

- Едноредни цилиндрично-ролкови лагери със сепаратор с конструкции NU, N, NJ и NUP;
- Двуредни цилиндрично-ролкови лагери със сепаратор с конструкции NNU и NN;
- Многоредни цилиндрично-ролкови лагери със сепаратор;
- Цилиндрично-ролкови лагери с непрекъснато наредени ролки – едноредни и двуредни с конструкции NCF и NNF;
- Многоредни цилиндрично-ролкови лагери с непрекъснато наредени ролки – 4 и 8 реда ролки.

Сепаратори

В зависимост от размерите и сериите тези лагери включват:
- пресован стоманен сепаратор;
- усилен със стъклени влакна полиамиден сепаратор 6.6;
- масивен месингов сепаратор;
Някои лагери с полиамиден или пресован стоманен сепаратор могат да се доставят и с масивен месингов сепаратор. Лагерите с полиамиден сепаратор могат нормално да се ползват при температури до +120 градуса С.

За повече информация се свържете с нас или посетете продуктовия каталог на SKF.