Технотрейд - SKF Дистрибутор
default

Анкета за удовлетвореност

     

За проучване нивото на удовлетвореност на клиентите на фирма на Технотрейд


Моля, въз основа на Вашия опит с Технотрейд и естеството на Вашия бизнес, посочете доколко важни са за Вас следните показатели и нивото Ви на удовлетвореност за последната година:Критерий за оценка Оценка за представянето на Технотрейд Нямам мнение
Слабо представяне   Отлично представяне
1 2 3 4 5
1. Служителите на Технотрейд и тяхната готовност за бързо изпълнение на Вашите желания
2.Компетентност на служителите
3. Консултиране относно Вашите технически проблеми
4.Осигуряване на необходимата каталожна информация
5. Бързина на изготвяне на оферти
6. Спазване датите на доставка
7. Подаване на информация при промяна в датата на доставка
8. Честота на посещенията при Вас на специалисти от Технотрейд
9. Бързина на реакция при спешни случаи
10. Предлагане на конкурентни цени, съизмерими с качеството на предлаганите продукти и услуги
11. Асортимента на предлагани продукти
12. Наличност на продукти на склад
13. Цялостно впечатление за Технотрейд като фирма, с която работитеАко желаете, посочете Вашите координати:

Изпрати