Технотрейд - SKF Дистрибутор
default

Съвети за механика

Как да монтираме лагерите
Търкалящите лагери са надеждни машинни елементи с дълъг период на работа при условие, че са правилно монтирани и обслужвани. Правилното монтиране изисква опит, грижа, чистота, точност и подходящи инструменти. Ако се позволи на замърсителите да проникнат в лагера по време на монтажа, дори и най-надеждните смазки и уплътнения няма да предпазят лагера от преждевременна повреда. Това може да се избегне с изпълнението на няколко прости препоръки.
Повече
Лагерни повреди, предизвикани от неправилен монтаж
Когато не са налице необходимият опит и подходящите инструменти, монтирането може да предизвика преждевременна повреда на лагерите. Образуването на микро пукнатини по търкалящия път на външния пръстен е предизвикано от деформацията в резултат на овалност на гнездото на лагерната кутия. Такива деформации са чести, когато се използват разглобяеми лагерни кутии.
Повече
Как да поддържаме правилно лагерите
Макар търкалящите лагери да са „предсказуеми” машинни елементи с дълъг живот на работа, те трябва заедно с другите съставни части на машините да се проверяват периодично. Честотата на тези проверки зависи от работните условия.
Повече
Как да смазваме подходящо лагерите
Предназначението на смазката е да предпази търкалящите елементи, търкалящите пътища и сепаратора на лагера от директен контакт и да поддържа минимално триене и износване. Също така предпазва лагерните повърхности от корозия. В допълнение, греста често се използва да подобри уплътняването, а маслото да намали загряването на лагерния възел
Повече
Какво трябва да се знае при демонтиране на лагерите
Запомнете: никога не отстранявайте неповреден лагер, освен ако не е абсолютно необходимо.
При демонтирането на лагерите се полагат същите грижи, както при монтирането. Това важи и за повредените лагери, които подлежат на проверка с цел установяване на причините за повреда. Ако лагерът ще се използва отново, се препоръчва позицията му в леглото да се маркира.
Повече
Какво трябва да се знае относно уплътненията
Уплътненията са компоненти на лагерния възел, които следва да задържат смазката в лагера и да предпазват от проникване на замърсители. Поради това трябва да се обърне особено внимание при монтажа, поддържането и ремонтите.
Повече
Ремъци и ремъчни шайби - полезни съвети

Бихме желали да насочим Вашето внимание към някои по-малко известни факти относно част от продуктите за предване на движение на SKF, а именно ремъци и ремъчни шайби.

1. Почти 85% от преждевременните повреди на ремъци са причинени от приплъзване на ремъка по шайбите.

Повече