Технотрейд - SKF Дистрибутор
default

Уреди за диагностика

Продуктите на SKF за мониторинг на състоянието предоставят "интелигентни" решения с добавена стойност, подпомагащи потребителите да използват възможно най-ефективните програми за надеждност. 

Ползвайки най-съвременни технологии за разработване на продукти, даващи възможност за все по-комплексен анализ и диагностика, ние се стремим да предоставим на клиентите нужната информация за оптимизиране и подпомагане на вземането на решения, с която да им помогнем да идентифицират и предприемат действия за отстраняването на причините за възникнали проблеми по оборудването. 
Моля, вижте кратка информация за нашите продукти:
Преносими уреди за вибродиагностика

Преносими уреди за вибродиагностика

SKF предлага широк набор от преносима апаратура за мониторинг на състоянието:

SKF MICROLOG®

Системата на SKF за проверка на надеждността на машините е пътят за постигане на реална рентабилност от Вашето оборудване и технологичните данни. MICROLOG прави анализа на работата на оборудването бърз и удобен, като позволява автоматизирано електронно регистриране на инспекции, измерване на вибрации и температура. MICROLOG позволява събирането на данни по маршрут и без маршрут. Уредите са проектирани на модулен принцип, позволяващ да изберете според Вашите нужди уред с един, два или четири канала за събиране на данни, както и модули за: FFT анализ, баланс на времеви сигнал, структурни тестове за определяне на резонанс, коравина, демпфиране.
SKF преносими уреди за базов мониторинг

SKF преносими уреди за базов мониторинг

Виброписалки, контактни и безконтактни термометри, термокамери, ултразвукови детектори, уреди за проверка на състоянието на маслото, уреди за визуални инспекции - стробоскопи и ендоскопи.Тези уреди позволяват извършването на мултипараметрично наблюдение.

SKF датчик QuickCollect

Лесно за използване преносимо устройство с Bluetooth комуникация, кото се свързва с приложения във Вашия таблет или смартфон. Измерванията на вибрациите и температурата могат да бъдат проверени на място в реално време или изпратени на облачен сървър за последващ анализ.

Ползи: 
 • Бързо усвояване на функциите от оператора
 • Може да се използва с минимално обучение и опит
 • Установяване на възникващи отклонения в ротационни машини, преди да се превърнат в проблеми
 • Директна връзка за консултиране с експерт при нужда
 • Разширяване на функционалността чрез софтуерни приложения, усъвършенстващи и допълващи съществуващата програма за поддръжка

Онлайн системи

За съоръжения с голяма значимост или критично оборудване, достъпът до които е труден или предполага рискове за безопасността на потребителя, подходящото решение е системата на SKF за онлайн наблюдение на състоянието на оборудването. Онлайн системите дават възможност на персонала по надеждността и поддръжката да се концентрират върху диагностицирането и отстраняването на проблеми, възникнали по оборудването, вместо да губят ценно време, събирайки данни от протеклото наблюдение на неговото действително състояние. 
Когато решите, че онлайн наблюдение на състоянието е най-доброто за Вас, SKF може да Ви предложи пълна гама от продукти и услуги на място, гарантирани от нашия дългогодишен опит в тази област.

Софтуер

Софтуерната технология на SKF се базира на повече от две десетилетия опит в разработването на компютъризирани системи и програмни продукти за наблюдение на оборудването. SKF използва ефективността на водещи съвременни софтуерни технологии и възможности като модерна софтуерна архитектура, стандарти за разработка на програми и прецизни системи за управление на база данни, за да Ви предложи програмни решения, които Ви дават възможност не само да управлявате заводското оборудване, а и да оптимизирате неговата ефективност. 

Сензори

Въпреки напредъка, постигнат в апаратурата за вибрационен мониторинг и анализ, изборът на сензори и начинът на тяхното инсталиране върху машината все още са фактори от основно значение за успеха на всяка приложена мониторингова програма. Парите, които спестявате закупувайки по-некачествени сензори не са добра инвестиция, тъй като данните, които ще получите за наблюдаваната машина често не са достатъчно точни или надеждни. Лошокачествените сензори и неправилното им инсталиране могат да доведат до подвеждаща информация, а в някои случаи да станат причина за пълното пренебрегване на дадено критично състояние на въпросната машина. 
С повече от три десетилетия опит в проектирането и инсталирането на сензори за промишлени нужди, SKF е разработила и предлага най-доброто в сектора на промишлените сензори, измервателните сензори за преместване чрез вихров ток, акселерометрите и сензорите за скорост - гаранция за качествено наблюдение на Вашата техника. 

Предлагат се също така съединителни кабели, свързващи компоненти и хардуер. SKF прави съвсем лесно намирането и закупуването на точното решение, напълно съобразено с Вашите изисквания.

SKF Microlog® Series Data Collector/FFT Analyzers

SKF Microlog преносим уред за събиране на данни/ FFT анализатор позволява на потребителя да внедри и използва разширена програма за периодично наблюдение по действителното състояние. Като диагностично средство, уредите от серията Microlog са най-добрите в своя клас.
 

SKF Microlog® MX - Гъвкава платформа

  

SKF Microlog MX е лесен за употреба, с интуитивен потребителски интерфейс. Гъвкавостта позволява да се избере точната комбинация характеристики, от които имате нужда и дава възможност за надстройване с всички функции. Тези характеристики правят MX идеален избор за диагностика на машини, тестване на качеството на производствени линии или като средство за обслужване на място.
 

Ключовите характеристики на устройството включват: процесор 400 MHz Xscale; голям цветен дисплей; лесни за работа функционални клавиши и способност за високоскоростно събиране на данни. Операционната система Windows CE осигурява директен достъп до Вашия персонален компютър за безпрепятствено прехвърляне на данни.

MX е проектиран за лесна работа, с екранни инструкции, стъпка по стъпка - за всеки тест. Цветното кодиране се използва за подчертаване статуса на даден тест, с аларма при невалидни измервания и осигурява проверка на моментното състояние на машината. Тази комбинация от характеристики осигурява събирането на валидни данни без нужда от експертиза на вибрациите.

MX позволява да се гради функционалност чрез добавяне на нови модули за повишаване възможностите за анализ:

 • Модул за проверка на съответствието
 • Модул за FFT анализ
 • Тест за определяне на собствени честоти - към модул за FFT анализ
 • Модул за балансиране
 • Модул за записване и съхранение на данните
 • Модул за анализ и отчет на данните.


SKF Microlog, GX серия е ново поколение колектор на данни, разполагащ с голям цветен екран и много мощни модулни платформи. В допълнение към функциите за работа с и без маршрут, модулният дизайн позволява на потребителите да избират GX-M модел с два канала и модул за баланс и по-нататък да преминат към GX-S модел с добавяне на тест за собствени честоти и рекордер на времеви сигнал. Това позволява на операторите и диагностиците да избират най-добрата комбинация от характеристики, съгласно нуждите за мониторинг на оборудването, както и дава възможност за надстройване без закупуване на друг уред. GX серията позволява лесен мониторинг на ротационното оборудване във всички индустрии. Диагностиката на състоянието на лагерите се извършва чрез патентована технология – SKF обвивка на сигнала на ускорението (gE). Заедно със софтуера SKF Machine Suite, GX представлява завършена преносима система за вибродиагностика.

Ето и част от характеристиките на GX серията:

 • Цветен, адаптивен към светлината течнокристален дисплей, позволяващ видимост във всякаква среда;
 • Устойчив дизайн – издържа многократно падане от 2 метра;
 • Изключителен капацитет за съхранение на данни с 30 МВ вградена флаш-памет, SD слотове и USB комуникация;
 • Пригоден за работа с лява или дясна ръка;
 • Приложение за мулти-равнинно балансиране.

  

 

SKF Microlog български
1.72 MB (pdf) Свали