Технотрейд - SKF Дистрибутор
default

Безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие

08 Юли 2020

                         
 
 
 
„Технотрейд-Ко“ ООД подписа договор BG16RFOP002-2.073-2337-C01/06.07.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ попроект „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“
 
Кратко описание на проекта – преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
  
Обща стойност: 10000 лв., от които 8500 лв. европейско и  1500 лв. национално съфинансиране.