Технотрейд - SKF Дистрибутор
default
CARB™ Тороиделен ролков лагер

CARB™ Тороиделен ролков лагер

Тороидалният ролков лагер CARB е съсвършено нов тип радиален ролков лагер. Този компактен самонагаждащ се ролков лагер е разработен от SKF и пуснат в производство през 1995 г. Той може да поеме 10 пъти по-голяма ъглова несъосност от тази на цилиндрично-ролковите, конусно-ролковите или иглените лагери; 100 пъти по-голямо аксиално изместване от това на сферично-ролковите лагери и до 30% по-високо натоварване от най-здравите лагери, конструирани досега. Това е причината, поради която CARB е „непретенциозният” лагер.

Пробив в лагерната технология
Цилиндрично-ролковият лагер понася аксиално изместване, но не и ъглова несъосност. Сферично-ролковият лагер понася ъглова несъосност, но не и вътрешно аксиално изместване. Игленият лагер е компактен, но не понася несъосност.
Лагерът CARB сечетава предимствата на всички тези три типа лагери, без да притежава нито един от недостатъците им.

Защо CARB понася повече от който и да е друг лагер?
При лагера CARB ролките винаги заемат позиция, при която приложеният товар е сведен до минимум. Когато е подложен на несъосност, вътрешният пръстен се накланя спрямо външния и ролките се приплъзват така, че да заемат позиция, при която товарът да се разпредели еднакво по цялата им дължина. Когато CARB е изместен аксиално, външният и вътрешният пръстен се преместват един спрямо друг на разстояние равно на половината от аксиалното изместване. Това е положението, при което товарът върху ролките е минимален и равномерно разпределен.


Това са причините, поради които лагерът CARB понася повече от който и да е друг лагер.

Намалени размери, тегло и производствени разходи
С CARB вие постигате намаляване на размера на машините, теглото им и производствените разходи. Вие можете да увеличите годността, да улесните обслужването и да подобрите работата. В определени конструкции се изискват стеснени допуски при решаващи операции, например обработка на лагерни шийки, съосност на кутията или регулиране на аксиалната хлабина. При такива конструкции CARB позволява по-широки допуски.

Тъй като производствените разходи намаляват логаритмично, когато Вие разширявате допуските CARB може чувствително да намали разходите за определени производствени операции или дори да ги елминира.


Ето и някои типични приложения на лагера CARB: сушилни цилиндри в машини за производство на хартия; направляващи при непрекъснато леене; скоростни кутии на автомобили; индустриални редуктори; опорни лагери в каменни мелници; винтови компресори; машини за рчзане на трупи и др.
Ако желаете да намалите размера на машините, теглото или производствените разходи, CARB ще Ви доближи до тази цел.


За повече информация се свържете с нас или посетете продуктовия каталог на SKF.