Технотрейд - SKF Дистрибутор
default
Греси

Греси

Уплътнените лагери могат да се сглобят в машината и да се “забравят”, но около 36% от преждевременните повреди на лагерите се дължат на неправилно определени и неточно използвани смазки.

В реални работни условия всеки лагер, лишен от подходящо смазване, ще се повреди много по-рано, недостигайки своя разчетен ресурс. Тъй като лагерите обикновено са най-труднодостъпните части на машината, небрежното им смазване често създава проблеми. Там където е невъзможно ръчно обслужване, могат да се използват системи за оптимално автоматично смазване. Ефективното смазване само с препоръчани от SKF греси и инструменти осигурява значително намаляване на престоите.

Правилното смазване на лагера е важна част от Вашата програма за “Безотказна работа”
Значението и важността на използването на правилно избрана лагерна грес за определено приложение не бива да се подценява. Греста като смазка е важна съставна част в концепцията за безпроблемно обслужване и чрез подбора на правилните SKF греси Вие гарантирате достигане на максимална лагерна дълготрайност, която означава увеличено работно време и по-ниски разходи по поддържане.

Защо правилно избраният тип грес е толкова важно нещо?
Гресите с общо предназначение не са подходящи за лагери със специално предназначение и могат да предизвикат проблеми вместо полза. Лагерните приложения имат широк спектър от натоварвания, обороти, температури и околна среда и правилното смазване изисква прецизност при определяне на използваната грес.

SKF предлага греси за всички важни приложения:
- LGMT 2 – индустриална и автомобилна грес за общо предназначение
- LGMT 3 - индустриална и автомобилна грес за общо предназначение
- LGEP 2 – антизадираща грес
- LGWM 1 - антизадираща грес за ниска температура
- LGMB 2 – високовискозитетна антизадираща грес за тежката индустрия
- LGHB 2 – високотемпературна антизадираща грес за индустриални съоръжения
- LGEM 2 – антизадираща грес с молибденов бисулфит за индустриални и тежко натоварени съоръжения
- LGEV 2 – високовискозитетна антизадираща минерална грес за тежката индустрия
- LGLT 2 – нискотемпературна и високооборотна грес
- LGLC 2 – нискотемпературна грес за високи обороти и съоръжения със средно натоварване
- LGHQ 3 – високотемпературна, намаляваща шума грес
- LGWA 2 – грес с широк температурен обхват и голяма дълготрайност
- LGFC 2 – грес, съвместима с храни по USDA H1


За повече информация се свържете с нас или вижте тук