Технотрейд - SKF Дистрибутор
default
Иглени аксиални лагери

Иглени аксиални лагери

Иглените аксиални лагери осигуряват корави лагерни възли, които не са чувствителни на удари и могат да понасят тежки аксиални натоварвания. С тези лагери могат да се постигнат лагерни възли, изискващи по-малки пространства от аксиалните шайби, ако компонентите на машината могат да се използват като търкалящи пътечки с игли и аксиален сепаратор. Иглите в един комплект имат много малки отклонения в диаметър и подобрен профил на контакта, което осигурява разпределение на натоварванията в лагера и се избягват разрушителните сили в краищата.

За съоръжения, при които това е невъзможно, SKF предлага разнообразни шайби за търкалящия път. Поради голямото разнообразие от комбинации, компонентите се поръчват поотделно.

Сепаратори:
SKF иглените аксиални лагери са снабдени със стабилен по форма сепаратор, който обезпечава надеждно водене на иглите (ролките). Според размерите включват:
- усилен лят полиамиден сепаратор 6,6;
- пресован стоманен сепаратор.

За повече информация се свържете с нас или посетете продуктовия каталог на SKF.