Технотрейд - SKF Дистрибутор
default
Иглени лагери

Иглени лагери

Иглените лагери са с много малко напречно сечение и с относително висока товароносимост. Те могат да се използват както със, така и без вътрешен пръстен. Иглените лагери без вътрешен пръстен осигуряват оптимално лагерно разположение, там където валовете могат да се закалят и шлайфат.
Иглените лагери с вътрешен пръстен се използват където не е възможно или не е икономически изгодно да се закалява или шлайфа валът. Те позволяват аксиално изместване вътре в лагера.

SKF иглените лагери се предлагат в няколко конструкции и размери. Всички лагери имат иглени ролки с видоизменен профил с цел да се избегне повреждане на краищата им от усилията на натиск.

Асортимент

Иглените лагери с външен диаметър до 19 мм имат реборди по външния пръстен, които са или неразделна част от него, или получават формата си от вложения пръстен. Всички по-големи лагери са с вградени реборди, пръстеновиден канал и един отвор за смазване във външния пръстен. На разположение са едноредни и двуредни конструкции.
Двуредните лагери от сериите (R)NA 69 с външен диаметър 55 мм и повече имат три вградени реборда във външния пръстен. По този начин се направляват двата реда ролкови комплекта.

Лагерите с уплътнения са с уплътнения от синтетична гума. Стандартно са запълнени с грес на литиева основа. Гресите са с добри качества срещу ръжда и лагерите могат да се използват при работни температури в интервала -20 до +100 градуса С. Вътрешните пръстени на лагерите с уплътнения са с 1 мм по-широки от външните пръстени и имат по един отвор за смазване.

Сепаратори

Според размерите включват:
- пресован или стоманен сепаратор;
- усилен със стъклени влакна полиамиден сепаратор 6.6;
Лагерите с полиамиден сепаратор могат нормално да се ползват при температури до +120 градуса С.

За повече информация се свържете с нас или посетете продуктовия каталог на SKF.