Технотрейд - SKF Дистрибутор
default

Индустриални услуги за възстановяване на лагери от SKF

05 Юни 2014

Износване, ръжда, вдлъбнатини, микропукнатини... Някои условия на експлоатация, като например замърсяване или нежелан директен контакт метал - метал в зоната на търкаляне, могат да причинят повреди в лагерите. В резултат на това, експлоатационният живот на лагерите често е по-къс от посочения в изчислената дълготрайност.

Алтернативата е да се приложи контролиран процес за фабрично възстановяване, преди да са настъпили по-големи повреди в лагерите. Така може значително да се удължи експлоатационния живот на лагерите и да се намалят разходите и принудителните престои.

Видове лагери, подходящи за фабрично възстановяване:

  • лагери с голям размер
  • лагери за леярски ролки
  • опорни валцови лагери
  • оппорни лагери за големи въртящи се механизми

 

SKF предлага фабрично възстановяване на всички основни марки лагери, използвани в отрасли, като металургия, минна промишленост, обработка на минерали и цимент, възобновяеми и традиционни енергийни източници, целулоза и хартия, храни, напитки и корабоплаване.

ПРЕДИМСТВА

Професионалните услуги на SKF за фабрично възстановяване на лагери, достъпни в световен мащаб, може да донесат предимства и ползи, като:

  • намаляване на разходите за целия експлоатационен цикъл
  • по-дълъг експлоатационен живот на лагера
  • намаляване на принудителния престой на оборудването
  • намаляване на въздействието върху околната среда
  • поддържане на складови наличности на резервни лагери
  • подобрена обща надеждност и разполагаемост