Технотрейд - SKF Дистрибутор
default

Как да монтираме лагерите

Търкалящите лагери са надеждни машинни елементи с дълъг период на работа при условие, че са правилно монтирани и обслужвани. Правилното монтиране изисква опит, грижа, чистота, точност и подходящи инструменти. Ако се позволи на замърсителите да проникнат в лагера по време на монтажа, дори и най-надеждните смазки и уплътнения няма да предпазят лагера от преждевременна повреда. Това може да се избегне с изпълнението на няколко прости препоръки.
Монтажните работи, когато е възможно, да се извършват на подходящи работни места в сухи и обезпрашени помещения. Лагерите не бива да се излагат на замърсители като метални стружки, пясък или корозиращи течности. Лагерите следва да се монтират на открито само в изключителни случаи.Поготовка за монтаж

Не само лагерът, но и валът, кутията и другите компоненти на лагерния възел трябва да бъдат чисти. Всички части, включително и уплътненията, следва да се проверят. Да се отстранят всякакви ръбове и всички повредени уплътнения. Когато са необходими ремонти, цялата машина следва да се почисти и по-специално там, където ще се монтират лагерите.
Лагерите в техните оригинални опаковки са добре защитени от корозия и следва да се разопаковат точно преди монтажа. Средствата срещу ръжда, с които са покрити лагерите, не се нуждаят от премахване, с изключение на външния диаметър и отвора. Тези повърхности следва да се подсушат с материя, напоена с петролни разтворители и след това с чиста материя.
Използваните лагери трябва много грижливо да се почистят преди повторното им монтиране. При промиването, лагерните пръстени да се завъртят така, че всички повърхности да се изчистят. Отделен разтворител да се използва за измиване и изплакване. Лагерите да се осигурят срещу замърсители, когато се сушат. Ако се използва сгъстен въздух за изсушаване на лагерите, следва те да не се въртят.

Инструменти, използвани при монтиране

SKF монтажните инструменти са точно за това. Търговската марка SKF е гаранция, че инструментът е подходящ и е висококачествен. Широкият обхват на инструменти и съоръжения за работа с лагери дава възможнист да бъдат използвани ефективни и точни методи за монтаж. На разположение е значителна свобода при избора на подходящи инструменти за всеки лагерен тип и размер.
Комплектът на SKF за монтаж TMFT 36 може да се използва при монтажа на малки лагери успешно, бързо прецизно и надеждно. За малки лагери могат да се използват също така и монтажни подложки или къси тръби. Инструментите трябва да действат по вътрешния пръстен на лагера, при монтаж на вал и съответно по външния пръстен, при монтаж в отвор. Лагерите никога не трябва да се удрят директно с чук.
Средни и големи по размер лагери по-лесно се монтират на вал, ако първо се загреят до около 80С над температурата на помещението. Индукционните нагреватели на SKF от серията TIH, са особено подходящи за тази цел. След загряване лагерът бързо се избутва в лагерното легло и се задържа в позиция до изстиване.
За монтаж на лагери с конусни отвори, SKF предлага ръчни или ударни кукообразни ключове за завъртане на закрепващите гайки и съответно, придвижване на лагера по конусната повърхнина до достигане на необходимата вътрешна хлабина. За монтиране на средни и големи лагери с конусен отвор е добре да се използват хидравлични инструменти – гайки и помпи, които също се предлагат от SKF. Те осигуряват прецизен монтаж, тъй като изменението на вътрешната хлабина в лагера по време на монтажа се следи по-лесно и точно. За по-големите лагери с конусен отвор, монтирането без използване на хидравлични инструменти е невъзможно, защото за да се постигне необходимата вътрешна хлабина за правилната работа на лагера е необходимо доста голямо аксиално придвижване по конусната повърхнина.

Проба за търкаляне

След приключване на монтажа, смазката се полага на лагера и се извършва проба дали лагера работи добре при работни условия. По време на пробата работата на уплътненията и смазочните съоръжения следва да се проверят, а при смазване с маслена вана – проверка на нивото на маслото. Пробата следва да се извърши при частично натоварване. Когато трябва да се постигне широк обхват обороти да се тества при ниски и умерени скорости. Пускането да става преди натоварване или да се остави лагерът да се ускори без товар.

За подробни инструкции за монтаж и демонтаж на лагери посетете www.skf.com/mount