Технотрейд - SKF Дистрибутор
default

Как да поддържаме правилно лагерите

Контролът на условията на работа е от изключителна важност при превантивното обслужване. Ако повреждането на лагера се открие в начален стадий, може да се замени при следващия планов ремонт на машината, с което се избягва спирането на машината от внезапно повреден лагер. SKF има широк обхват от съоръжения и компютърни програми за контрол на условията на работа на лагерните възли, машини, инсталации и заводи. Практически условията на много малко машини се наблюдават като се използват съвременни устройства. Техниците по поддържането чрез тези устройства трябва да установяват идващите от лагерите алармени сигнали, като някои от тях могат да се чуят, усетят или забележат.
Един широко разпространен метод за наблюдение на лагерните възли е да се слушат работните шумове на лагерите. Това може да се постигне чрез SKF електронния стетоскоп TMST2, който може точно да установи и фиксира източника на не характерния шум. Но работнит шум може да се проверява също така и без уреди, например с проста дървена пръчка. С допиране на единия край на пръчката до ухото, а другия до най-близкото място на лагерното гнездо, се чува работния шум. Ако лагерът е повреден, шумът ще е по-висок и обикновено с периодично почукване.
Температурата на лагерния възел може да се измери с някой от цифровите термометри, предлагани от SKF или просто с допиране на ръката до лагерната кутия. Обикновено високата температура или внезапното и покачване, без да са променени работните условия, са сигурен сигнал, че нещо не е наред. Понякога това е недостиг на грес или повреда в лагера, която трябва да се установи и отстрани.
Зрителното инспектиране може да се ползва за проверка на уплътненията, винтовите опори, връзките на корпусните кутии и т.н., както и смазването. Ако непрекъснато се подава смазване, следва да се провери дали е достатъчно смазването в системата и дали се подава точното количество смазка.
Проверката на лагерите, когато са в покой се прилага предимно по време на планов престой на машината или когато тя се разглобява за подмяна на някоя част. Препоръчва се известно време преди спиране на машината да се осигурят необходимите лагери, уплътненията и всички необходими чертежи за случая.