Технотрейд - SKF Дистрибутор
default

Как да съхраняваме лагерите

Сачмените, ролковите и шарнирните лагери формират основния асортимент на SKF, който обикновено е на склад или се доставя в съкратени срокове. Ние също разполагаме със складови наличности с цел по-доброто обслужване на нашите клиенти. Въпреки това съществуват причини много клиенти да имат собствени складови наличности.
Преди да се опаковат, SKF лагерите са обработени със специално средство срещу корозия, позволяващо съхранение много години. Лагерите трябва да се съхраняват надлежно наредени в помещения без вибрации, с влажност до 60% и постоянна температура. Ако лагерите се съхраняват не в технитте оригинални опаковки, е необходимо да се убедим, че действително са защитени срещу корозия и замърсяване. Защитата на лагерите от замърсяване се осъществява чрез увиването им в пластично фолио и съхранение в сандъци или други опаковъчни съдове. Пълното означение на лагера трябва да е отбелязано на опаковките.