Технотрейд - SKF Дистрибутор
default

Как да смазваме подходящо лагерите

Предназначението на смазката е да предпази търкалящите елементи, търкалящите пътища и сепаратора на лагера от директен контакт и да поддържа минимално триене и износване. Също така предпазва лагерните повърхности от корозия. В допълнение, греста често се използва да подобри уплътняването, а маслото да намали загряването на лагерния възел (циркулиращо масло). Изборът на дадена смазка и метод на смазване се прави въз основа на конструкцията на конкретния възел в зависимост от работните условия, но може да се повлияе от смазочните условия и изисквания на съседните компоненти. Факторите на околната среда като прах, водни пръски, кондензирани пари или агресивна среда и ориентацията на вала (хоризонтален или вертикален) също имат значение. Смазката трябва да е съвместима със сепаратора и уплътненията.

Смазване с грес

Откритият тип лагери трябва да се гресират преди монтажа. Кога и как да се извърши това зависи от типа на лагера и от конструкцията на лагерната кутия. Търкалящият път на отделните пръстени при разглобяемите лагери се гресира леко, с цел предпазване на тези места от повреда по време на събирането им с другите части на лагера. След като пръстенът с ролките и сепаратора се монтират, свободното пространство между ролките също се запълва с грес.
Неразглобяемите лагери се пълнят с грес от двете страни. След монтиране на вала, външният пръстен на самонагаждащите се лагери може да се завърти и да се гресира пространството между търкалящите елементи. Ако това е невъзможно, гресирането следва да се извърши преди монтажа на лагера. За разглобяемите лагерни кутии лагерът първо се монтира на вала и се пълни от двете страни с грес. След това валът и лагерът се полагат в кутията и предназначената грес се поставя в свободното пространство на кутията. При цели кутии и неразглобяеми лагери свободното пространство зад лагера първо трябва да се запълни с грес. След нагласяването на лагера той се гресира от отворения край на кутията.
При повторно смазване на лагерните места трябва да се спазват инструкциите на конструкторите. Да се проверяват дали са чисти гресиращите дюзи. Ако няма гресьорки на кутията тя трябва да се отвори, старата грес да се отстрани и да се замени с нова от същия тип или еквивалентна на старата.
Необходимото количество грес зависи от размера на лагера. Ако няма други инструкции, то се определя по следната формула

G = 0.005. D. B
Където
G = количеството грес, в грамове
D = външен диаметър на лагера, милиметри
B = обща ширина, милиметри

Смазване с масло

При монтажа на лагерите, които ще се смазват с масло, да се обърне особено внимание търкалящите пътища и въртящите се елементи да са омаслени преди монтажа и преди подаване на маслото. Лагерите да не се въртят и преди всичко да не са натоварени.
Колко често да се сменя маслото зависи от работните условия и количеството на самото масло обикновено интервалът за смяната се указва от конструктора на машината. Ако маслото е мътно, загубило цвета си или трудно изтича, то е поело вода или други замърсители. В такива случаи маслото трябва напълно да се подмени, а лагерното място да се промие и залее с чисто масло. Необходимо е да се поддържа нивото на маслото и да се проверяват вентилационните отвори да не са запушени.
Ефектът на замърсителите върху живота на лагерите е известен. Затова SKF проявява активност не само към технологията на уплътненията, но и в усъвършенстване на лагерните греси. В резултат са създадени различни типове греси, които покриват широк спектър от приложения.