Технотрейд - SKF Дистрибутор
default
Комбинирани иглени лагери

Комбинирани иглени лагери

Комбинираните иглени лагери са радиални иглени лагери с вграден аксиален сачмен ролков лагер. Те могат да понасят както радиални, така и аксиални натоварвания. Позволяват при необходимост да се конструират опори или лагерни възли при минимум радиално пространство. Те се използват с предимство, когато обикновените аксиални шайби са недостатъчни за аксиалните товари, а и няма нужното пространство за други типове лагери.

Всички SKF комбинирани иглени лагери имат пръстеновиден канал и отвор за смазване във външния пръстен.

Асортимент
Иглени/сачмени лагери с контактен ъгъл
Тези комбинирани SKF лагери са на разположение в две конструкции. Лагери от сериите NKIA 59 с едноделен вътрешен пръстен понасят аксиални товари в една посока.

Лагерите от сериите NKIB 59 с вътрешен пръстен от две части могат да се използват за установяване на вал с действащи сили в двете посоки – с аксиална игра от 0.08 до 0.25 мм.
Аксиалният товар при тези лагери не бива да превишава 25% от едновременно действащия радиален товар.
Иглени/сачмени аксиални лагери
Тези SKF лагери от сериите NKX и NKX..Z са комбинация от иглен и аксиален сачмен лагер от сериите 511. Те могат да понасят еднакво тежки радиални и аксиални товари.
Лагерите от сериите NKX са разглобяеми. Игленият лагер с вградената шайба за кутията, сачменият аксиален сепаратор и валовата шайба могат да се монтират отделно.
Лагерите от сериите NKX..Z имат една задържаща капачка, която е захваната за шайбата на кутията и е удължена към валовата шайба, оформяйки едно уплътнение с празнина спрямо валовата шайба. Тези неразглобяеми лагери са особено подходящи за смазване с грес. В допълнение на описаните по-горе лагери в SKF обхвата са включени и :
- лагери с непрекъснато наредени игли/сачмени аксиални;
- иглени/цилиндрично-ролкови аксиални лагери

Сепаратори

SKF иглено/сачмените лагери с контактен ъгъл: игленият лагер е напасван с пресован стоманен сепаратор, а сачменият с контактен ъгъл има полиамиден 6.6 сепаратор гнездови тип.
SKF иглено/сачмените аксиални лагери имат сепаратори от стомана или пресована стомана. Иглените лагери от по-малките размери са с полиамиден 6.6 сепаратор (суфикс TN).
Лагерите с полиамиден сепаратор могат нормално да се ползват при темперарури до +120 градуса С.

За повече информация се свържете с нас или посетете продуктовия каталог на SKF.