Технотрейд - SKF Дистрибутор
default
Конусно-ролкови лагери

Конусно-ролкови лагери

Конусно-ролковите лагери са конструирани така, че да понасят комбинирани (радиални и аксиални) товари.
Едноредните конусно-ролкови лагери могат да понасят аксиални натоварвания, действащи само в една посока. Поради това те се напасват срещу втори лагер, който да поеме аксиалния товар, дейставащ в другата посока. Лагерите са разглобяеми, т.е. вътрешният пръстен заедно с ролките и сепаратора могат да се монтират отделно от външния пръстен.
SKF конусно-ролковите лагери, представляват висш етап на инженерните достижения. Контактът ролка/търкалящ път има „логаритмичен” профил. Най-благоприятната вътрешна геометрия, вкл. ролков край/реборден контакт и лагерните повърхности обезпечават следните предимства на SKF конусно-ролковите лагери:
  • чувствително по-ниско триене;
  • увеличена товароносимост;
  • надеждно напасване на лагерите един към друг;
  • чувствително увеличена работна сигурност, дори и при тежки натоварвания или несъосност;
SKF лагерите от конструкцията CL7A и CL7C предлагат допълнителни предимства за лагерни разположения, където аксиалните товари са тежки, например заден мост на транспортни средства (пиньон и корона). Лагерите са с висока точност на търкаляне и особено благоприятни характеристики на триене.

Асортимент
SKF произвежда едноредни конусо-ролкови лагери както с метрични, така и с инчови размери. В допълнение към основните типове, производствената програма на SKF покрива и много други конусно-ролкови лагери с разнообразни типове и размери. В това число се включват сдвоените едноредни конусо-ролкови лагери.

Сепаратори

Всички SKF конусно-ролкови лагери са снабдени с пресован стоманен сепаратор от прозрачен тип.

За повече информация се свържете с нас или посетете продуктовия каталог на SKF.