Технотрейд - SKF Дистрибутор
default

Лагерни повреди, предизвикани от неправилен монтаж

Когато не са налице необходимият опит и подходящите инструменти, монтирането може да предизвика преждевременна повреда на лагерите. Образуването на микро пукнатини по търкалящия път на външния пръстен е предизвикано от деформацията в резултат на овалност на гнездото на лагерната кутия. Такива деформации са чести, когато се използват разглобяеми лагерни кутии.
Появата на пукнатини в края на търкалящия път на външния пръстен на лагера означава, че лагера не е могъл да се измести аксиално в кутията, когато валът се е разширил поради увеличаване на температурите им.
Ако лагер, имащ една стегната сглобка на вала, е избутан по дължина на самия вал чрез натискане по външния преъстен, търкалящите елементи оставят следи по търкалящия път, които в последствие прерастват в пукнатини по време на работа на лагера.