Технотрейд - SKF Дистрибутор
default
Радиални уплътнения за валове

Радиални уплътнения за валове

HMS5 и HMSA10
 

Тази линия метрични радиални гумени уплътнения с външен диаметър за валове са конструирани в съответствие с ISO 6194 и DIN 3760 за употреба в широка гама приложения. Оптимизираният дизайн гарантира много добра уплътняваща способност, дори при значителна грапавост на повърхнината, термични разширения или при употребата на разглобяеми лагерни тела. Основното качество на новия нитрилен гумен материал, разработен от SKF, са отличната съвместимост със синтетични масла и много добрата изпомпваща способност.
 

Основните характеристики на уплътненията са:
- Нов оптимизиран състав на материала
- Подрязан и пружинно осигурен уплътняващ ръб
- Балансиран уплътняващ ръб и гъвкаво сечение
- Профилиран външен диаметър
- Втори (прахов) ръб – тип HMSA10
Удебеленият външен диаметър на гумата осигурява оптимално уплътняване на лагерната кутия дори при значителна неравност на повърхността, както и при употреба на разглобяеми лагерни тела.Той предотвратява и връщането при монтаж. Пружинно осигуреният уплътняващ ръб способства за бързо адаптиране при динамично биене и дори запазва уплътняващата способност при износване. Уплътняващият ръб и гъвкавото сечение са балансирани за постигане на добра устойчивост на теч при високо динамично биене и несъосие на отвора спрямо вала. Вторият уплътняващ ръб е проектиран с нулев контакт между ръба и вала, с цел да не се създава допълнително триене и генериране на топлина и енергийни загуби.
Уплътняващите ръбове и външният диаметър са изработени от акрилонитрил-бутадиенен каучук SKF 3243 (суфикс RG), който е резултат от дългогодишния опит и последните разработки на SKF.Основните му предимства са: добра устойчивост на стареене, много добра съвместимост със синтетични масла, много добра изпомпваща способност, добра устойчивост на износване.

Серии HMS5 и HMSA10 са проектирани за оптимална употреба при приложения, смазвани с масло или грес при температури от -40 до +100 градуса или кратковременно до 120 С. Тази серия е също подходяща за уплътняващи смазки в рамките на широк обхват от вискозитети.
Пълна гама уплътнения тип HMS5 и HMSA10 се предлага и от материал флуоро-гума с пружинен пръстен от неръждаема стомана. Този състав има суфикс „V” и се използва за приложения с температури извън границите на нитрилната гума.
Внимателният и правилен монтаж е предварително условие за правилното функциониране на уплътнението.
 


WAVE® уплътнения

WAVE уплътненията с понижено триене и патентована конструкция на уплътняващия ръб се използват в широка гама приложения. Ръбът има вълнообразна форма и ефективно изпомпва смазката обратно в кухината, отстранявайки замърсители, независимо от посоката на въртене на вала. Вълнообразната форма на ръба създава по-широка пътечка върху вала, което също помага за разсейване на топлината и намаляване на износването.

За повече информация се свържете с нас или вижте тук