Технотрейд - SKF Дистрибутор
default
Сферично-ролкови лагери

Сферично-ролкови лагери

Сферично-ролковите лагери са самонагаждащи се и поради това нечувствителни към ъглова несъосност на вала по отношение на лагерната кутия или към огъването на вала в процеса на работа. Тези качества се постигат и от самонагаждащите се сачмени лагери, но сферично-ролковите притежават значително по-висока товароносимост при работа едновременно при радиални и аксиални товари.
Сферично-ролковите лагери са универсално приложими при тежки натоварвания. SKF сферично-ролковите лагери обединяват голямо множество от симетрични ролки с голям диаметър и могат да понасят изключително тежки натоварвания. Тяхната вътрешна конструкция представлява последния етап на конструкторското умение. Уникалните особености като плаващ водещ пръстен, специална форма на търкалящия път и оптимални лагерни повърхности позволяват на SKF сферично-ролковите лагери да:
- се търкалят при ниски работни температури при относително високи обороти;
- понасят сравнително тежки аксиални товари;
- имат голяма дълготрайност;
SKF сферично-ролковите лагери имат изключителна надеждност и се предлагат в голям асортимент.

Асортимент
SKF сферично-ролковите лагери се произвеждат както с цилиндричен, така и с конусен отвор. Конусността е 1:12 за всички, без тези с ширина 240 и 241 серии, където конусността е 1:30.
SKF доставя също така и подходящи втулки Н и изтеглящи втулки АН за напасване на лагери с коничен отвор. Това позволява лагерите да се монтират лесно на равен или със стъпало вал.
SKF произвежда и сферично-ролкови лагери за специални приложения:
- Сферично-ролкови лагери с уплътнения – за силно замърсени условия на работа;
- Сферично-ролкови лагери за вибрационни приложения;
- Енергийно-ефективни (Е2) сферично-ролкови лагери.

На разположение са също и подходящи уреди за извършване на монтажни и демонтажни работи.

За повече информация се свържете с нас или посетете продуктовия каталог на SKF.