Технотрейд - SKF Дистрибутор
default
SKF Уред за диагностика

SKF Уред за диагностика

22 Юли 2020
Уважаеми колеги,
В тези трудни за всички ни времена, бихме искали да Ви представим една възможност за оптимизиране на времет о и ресурсите, свързани с установяване на проблеми в оборудването.

 

Датчикът SKF Quick Collect е лесно за използване преносимо устройство с Bluetooth комуникация, което се свързва с приложения във вашия таблет или смартфон. Измерванията, направени от датчика, се извеждат на екрана на вашето мобилно устройсрво и включват виброскорост, енвелопинг и температура. Тези параметри са изключително важни за правилната и безпроблемна работа на ротационното оборудване. Измерванията могат да бъдат проверени на място в реално време или изпратени на облачен сървър за последващ анализ.
               Ползи от използване на устройството:
  • Бързо усвояване на функциите от оператора;
  • Може да се използва с минимално обучение и опит;
  • Устойчив на изпускане, вода и прах;
  • Подходящ за използване в опасни среди;
  • Установаване на възникващи отклонения в ротационното оборудване, преди да се превърнат в проблеми;
  • Разширяване на функционалността чрез софтуерни приложения, усъвършенстващи и допълващи съществуваща програма за поддръжка.
Всяко измерване показва текущата осреднена стойност, включително статус на аларми, минимални и максимални стойности и прагове за предупреждения и опасни състояния. Стойностите могат да послужат и за проследяване на тенденцията в промените на състоянието на съответната машина.
Датчикът SKF Quick Collect е идеален за използване от персонал, отговарящ за обслужването, надеждността, експлоатацията или поддръжката на ротационното оборудване, като част от програма за събиране на дани.
 

Предлагаме Ви 2 варианта да се възползвате от този иновативен уред на SKF до края на 2020г:


1.  Да си закупите уреда на цена от   2529.00  лева, без ДДС, като освен уреда ще получите и безплатно обучение на персонала за работа с него.
2. Да Ви предоставим уреда безплатно, както и да извършваме безплатен анализ на Вашите измервания 1 път месечно, като Вашият ангажимент ще се състои в определен обем покупки на лагери SKF.
 
Ако някой от тези варианти представлява интерес за Вас, сме готови да разясним детайлите.
Моля, не се колебайте да се свържете с нас.