Технотрейд - SKF Дистрибутор
default
SKF Уреди за проверка и центроване на ремъчни шайби

SKF Уреди за проверка и центроване на ремъчни шайби

SKF предлага три различни типа уреди за проверка на ремъчните шайби, осигуряващи точна проверка за несъосност практически във всички области на приложение. Уредите са изключително удобни и лесни за ползване. Работата с тях не изисква някаква специална подготовка. Положението на лазерния лъч дава представа за типа на несъосност, позволявайки лесно и точно центроване.Ръководство за бърз избор
 
 SKF Означение TKBA 10 TKBA 20 TKBA 40
Точност и простота при проверка на шайби за клиновидни ремъци ••
Възможност за използване при други видове шайби и зъбни колела •• •• Изисква допълнителен страничен адаптер TMEB A2
Максимална отдалеченост на измервателните модули 3 м (10 фута) 6 м (20 фута) 6 м (20 фута)
Възможност да се използва на слънчева светлина не •• не
Използване при алуминиеви шайби и зъбни колела За закрепване на страничната повърхност ползвайте скоба За закрепване на страничната повърхност ползвайте скоба Не се препоръчва
Области на приложение TKBA 10 или 20 са универсални уредиза проверка на шайби и зъбни колела Уредът TKBA 40 е подходящ за проверка на шайби за клиновидни ремъци

Използването на лазерно оборудване осигурява много по-бързо и точно регулиране. Уредите за проверка на ремъчни шайби са подходящи за изравняване на челата или каналите им.
Точното центроване на ремъчната шайба позволява:
• Удължаване експлоатационния ресурс на лагера
• Увеличаване на ефективността, производителността и живота на ремъчното задвижване
• Значително намаляне износването на ремъците и ремъчните шайби
• Намаляне триенето и енергопотреблението
• Намаляне нивата на шум и вибрации
• Намаляне на разходите за замяна на компоненти и поддръжка, свързани с неплановите престои на оборудването 

SKF уредите TKBA 10 и TKBA 20 позволяват да се центроват ремъчни шайби или зъбни колела по страничните им повърхности. Устройството се закрепва с помощта на вграден силен магнит към вътрешната или външна повърхност на шайбите и зъбните колела. Излъчвателя проектира лазерната линия към рефлектора, поставен на противоположната шайба. Нулевата линия на рефлектора показва допуска и вертикалната ъглова несъосност. Изобразената на излъчвателя отразена лазерна линия показва хоризонталната ъглова несъосност от всеки тип.

TKBA 20

В TKBA 20 се използва много-добре различим зелен лазер, осигуряващ видимост при отдалеченост между излъчвателя и рефлектора до 6 метра. Това позволява използване на уреда дори на слънчева светлина.


TKBA 40

 TKBA 40 представлява изключително точен инструмент за проверка съосието на ремъчни шайби за клиновидни ремъци. При него проверката се осъществява по клиновидните канали на шайбите. За закрепване се използват комплект V-образни накрайници и мощен магнит. Специалната триизмерна мишена на приемника осигурява бързо и лесно определяне вида на несъосие – вертикално, хоризонтално, паралелно или комбинирано.