Технотрейд - SKF Дистрибутор
default

„Технотрейд-Ко“ ООД подписа договор по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност

08 Юли 2020
                             

„Технотрейд-Ко“ ООД подписа договор BG16RFOP002-2.089-2978-C01 по проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“
 
Кратко описание на проекта – преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500000лв. за 2019г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
  
Обща стойност: 50000 лв., от които 50000лв. европейско и 0лв. национално съфинансиране.